0902 26 29 20

Blog

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Hướng dẫn cách ly đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh gồm 7 bước. Bước 1: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho người nhập cảnh phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR và có kết quả […]

Read More