0902 26 29 20

Tags: Giấy phép lao động việt nam

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không xin giấy phép lao động sẽ bị xử phạt sao?

Để làm việc hợp pháp tại Việt Nam người nước ngoài cần phải có giấy phép lao động. Đây là giấy tờ rất quan trọng khi người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam. Vậy nếu người nước ngoài làm việc ở Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị xử phạt […]

Read More