ho so thu tuc lam visa anh

09/08/2023

Tất tần tật thủ tục, quy trình, kinh nghiệm xin v.isa Hàn Quốc

V.isa Hàn Quốc không phải là v.isa khó xin nhất, tuy nhiên lại là vi.sa dễ rớt nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số […]
29/07/2022

Quy trình, chi phí, thủ tục xin Thị thực Anh đầy đủ và chính xác nhất

Dù trước đây cùng nằm trong khối liên minh châu Âu, nhưng từ lâu Anh đã không tham gia vào cộng đồng Schengen. Vậy nên xin […]
16/01/2019

Vài nét về Thị thực Anh có thể bạn chưa biết

Chính sách thị thực Anh Quốc là chính sách được đưa ra bởi Chính phủ Quân Vương bệ hạ và các thuộc địa Hoàng gia. Vậy […]