Thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

17/07/2022

Thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản […]