0902 26 29 20

Tags: gia hạn visa

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Vì sao nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thể xin giấy phép lao động?

Tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, nhiều lao động nước ngoài làm việc tự do tại Việt Nam phải chật vật gia hạn visa mỗi khi visa hết hạn.  Vì sao nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không thể xin giấy phép lao động mà cứ mãi phải gia […]

Read More